Venteliste


Hvis du ønsker at komme i betragtning til H/F Stejlhøjs venteliste, skal du følge disse trin:

1. Venligst send en e-mail til formand-hfstejlhoj@outlook.dk med følgende information:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Vi beder dig om at fortælle os lidt om dig selv og hvad er dine forventninger, til en fremtidig kolonihave, er.

2. Læse foreningens regler under lov & regler

3. Når vi har modtaget din e-mail, sender vi dig betalingsoplysningerne. Det koster 100 kr. pr år.

4. Når betalingen er registreret, placeres navnet på ventelisten på hjemmesiden

Vær venligst opmærksom på, at der foretages en endelig godkendelse af nye havelejere forud for optagelse i foreningen ved en evt. overtagelse af en ledig have.

 - Intet medlem kan optages i foreningen uden bestyrelsens godkendelse -

 

Regler for ventelisten

 • Betalingen er gyldig én sæson ad gangen, gældende fra opskrivnings tidspunktet til slutningen af februar året efter.

 • Det koster 100 kr. pr. år for at bevare sin opskrivning og plads på ventelisten. Gebyret opkræves på mail medio februar til betaling ultimo februar.

 • Penge for opskrivning, uanset varighed af opskrivningen, bliver ikke refunderet eller modregnet.

 • Når en have er tilgængelig, vil den blive tilbudt til personer på ventelisten i prioriteret rækkefølge efter anciennitet.

 • Ved optagelse i kolonihaveforeningen, som følge af overtagelse af en havelod, slettes opskrivning fra ventelisten og der kan evt. anmodes om opskrivelse på ny.

 • Bemærk at dine personlige data vil ikke blive offentliggjort på dette websted. Kun dit fornavn og det første bogstav i dit efternavn blive offentliggjort.
  Dette er en forudsætning for opskrivning på ventelisten og er et krav fra Kalundborg kommune.

 

Venteliste

 1. Marianne & Michael S.         27.01.2021
 2. Brian P.                                       09.06.2021
 3. Hager A.                                     22,09,2023
 4. Anna H.B.                                  19,03,2023
 5. Mirjam l.                                    19,03,2024
 6. Pernille A                                  21,04,2024
 7. Henrik J. P.                               28,04,2024
 8. Mariel F. V.                                29,04,2024
 9. Jens C .                                      14,05,2024
 10. Hubert H.                                  24,05,2024
 11. Knud  H.                                    03,06,2024
 12. Søren B.K.                                24,06,2024

 

 

 

Del siden