Fælleshuset i H/F Stejlhøj - Stejlhøjvej 53 - 4400 Kalundborg

Fælleshuset i H/F Stejlhøj - Stejlhøjvej 53 - 4400 Kalundborg

Vigtigt information

 • Haver til salg kan ses under fanen: Ledige haver.
  Haveforeningen Stejlhøj råder over 97 udlejninger/kolonihave-lod. Der er i alt udlagt 108 kolonihave lod, hvoraf de 11 enten er fredet eller fælles arealer.
 • Fælleshuset kan lejes af alle medlemmer af Haveforeningen fra 500 kr incl lys og varme
 • Fælleshuset kan borddækkes til max 30 personer. Der forefindes alt i bestik og udstyr herfor.
 • Komfur, ovn, opvaskemaskine, nye stole. Et godt lokale til din private fest.
  Kontakt bestyrelsen for leje eller eftersyn af lokalet - se faneblad fælleshuset.
 • Nyt bad med brusekabine - pris pr bad: 15 kr.
 • Betaling af haveleje: Bank Dragsholm sparekasse : reg-nr. 0537 -konto-nr: 0000153257  Husk at oplyse Have nr.

                                                                    Bestyrelsen

 • Formand: Zbigniew Kempisty
 • Næstformand: Lone Slaiman
 • Kasserer: Anette Rasmussen
 • Bestyrelsesmedlem: Oscar Rud
 • Bestyrelsesmedlem: Rebekka Olafsdottir

 • Suppleant: Lisbeth Brink
 • Suppleant: Anne-Maria                                                                                                                                          

  Køb af ledig have:
   Tilmeld dig her på vores venteliste

Seneste nyt fra foreningen:


Den 25.09 2023

AKTUELT 

 

Orienteringsmøde den 23. september 2023.

 

Emne: Kloak og toiletforhold vedrørende fælleshuset.

 

 

På grund af uberettigede påstande og uimodsagte skriftlige indlæg på

social platform, har bestyrelsen fundet det nødvendigt at komme nogle faktuelle oplysninger og korrektioner omkring det aktuelle emnes forhold.

 

Til stede for bestyrelsen var formanden Ziggy og - utroligt nok - 7, altså SYV kolinihaverepræsentanter.

 

Det kan nok undre - emnets aktualitet taget i betragtning - at så få var mødt frem.

 

Formanden redegjorde for følgende:

 

 

1 Kommunen har meddelt kolonihaveforeningen at toiletter og badefaciliteter ikke må benyttes på grund af en konstruktionsfejl i

kloakledningen: kloakindholdet løber retur til fælleshuset.

 

2 Kommunen ejer kolonihavens areal. Derfor er det kommunens opgave at korrigere/reparere de utilstrækkelige kloakforhold.

Kommunen har meddelt, at da sæsonen står umiddelbart foran sin afslutning, vil kommunen ikke påbegynde en reparation i

indeværende år og at der i de nuværende kommunale budgetforhandlinger vil der blive afsendt penge til reparation i 2024. Hvornår

kommunen vil påbegynde reparationen i 2024 vides ikke.

 

3. Er forholdene ikke bragt i orden før officiel sæsonåbning 2024, kan der blive tale om at kommunen arrangerer og betaler for en

sanitetsvogn.

Foreningen kan ikke blot selv opstille en sådan vogn - kommunen skal godkende en opstilling. Leje af en sådan vogn kan ligge omkring kr.

2.500/uge, så det er bestyrelsen ikke interesseret i selv at skulle arrangere.

 

4. Bemærk at kommunen har ret til at lukke for vandet og gør det den 30.oktober. Indtil nu har bestyrelsen haft en ordning med kommunen

om, at dette ikke gælder for fælleshuset, da dette har sin egen vandforsyning. Så i øjeblikket er det muligt at bruge vand ved møder og

andre sociale arrangementer, men kun vandhanevand.

 

5. Foreningen har en aftale Rynkevangen om at Stejlhøj kan anvende Rynkevangens toiletter og mulighed for at tømme campinglokummer.

Reglerne siger for Rynkevangs vedkommende, at dette lukker den 30. oktober. Altså ingen toiletmulighed og tømning efter den 30.

oktober i år.

 

6.Det er ikke en holdbar situation de to kolonihaveforeninger deles om de få faciliteter. Det vil og det giver murren blandt de to

foreningers medlemmer. Så der skal findes en løsning.

Den 08.08.2023 

 TOILETTER I FÆLLESHUS ER LUKKET


Grund defekt i kloakering må ikke bruges toiletter i fælleshus.

Efter aftale med Kalundborg kommunen som midlertidig løsning bruger vi toiletter i H/F Rynkevang hvor vi deler omkostninger med dem. Vi monterer en nøgleboks med nøgle. Kode er send til alle pr e-mail. nøglen skal være i boksen !!!


Husk at camping toiletter bruges kun til urinen !!! Ellers stor vi pludselig 2 foreninger uden toiletter.                     

Den 07,05,2023

FÆLLESDAGE 2023


Tilmelding til pligtdage/fællesdage ved toiletter, eller hos bestyrelsesmedlem Rebekka tlf. 42781915

  Husk mindst en dag er obligatorisk. Ellers skal du betale 500 kr. ekstra for haveleje

i 2024


                                            Fællesdage fra kl.9. til 12


 1. 03.06.2023 Rebekka
 2. 12.08.2023 Lone
 3. 16.09.2023 Oscar                             INDKALDELSE TIL  EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING


Bestyrelsen indkalder til afholdelse af ordinær ekstrageneralforsamling i H/F Stejlhøj, d. 13.05 2023 kl. 11.00

Generalforsamlingen afholdes på adressen Stejlhøjvej 53, 4400 Kalundborg. (Foreningens fælleshus)


Kun medlemmer af haveforeningen, herunder ægtefæller eller samlever har adgang til generalforsamlingen.


DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent, Referent, Stemmetællere
 2. Formands beretning
 3. Valge af Formand
 4. eventueltDer henvises til haveforeningens vedtægter § 9 om afholdelse af generalforsamlinger.


Forslag og opstillinger sendes til formanden 

formand-hfstejlhoj@outlook.dk

Tlf. nr.27162111

eller forenings postkasse

S.U Søndag d.07.05.2023


På bestyrelsens vegne

Formand

Zbigniew Robert Kempisty

(Ziggi)

22-Marts-2023

26-Februar-2023

Der åbnes for vandet


Kære Kolonister


Onsdag d.29. marts 2023 mellem kl. 8 og 9 åbnes der for vandet i H/F Stejlhøj.


I skal sikre jer, at jeres installationer på inde i have og evt. bygninger ikke fejler noget. Dette er jeres ansvar og evt. reparationer vil blive udført af autoriseret håndværker på jeres regning. Omkostningerne er pligtig pengeydelse i lejeforholdet .

Denne skriveres er samtidig også et skriftligt varsel, at bestyrelsen kan tilegne sig adgang på jeres haver.


Velkommen til sæson 2023😀😀😀

Indkaldelse til generalforsamling

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING


Bestyrelsen indkalder til afholdelse af ordinær generalforsamling i H/F Stejlhøj, d. 22. april 2023 kl. 11.00

Generalforsamlingen afholdes på adressen Stejlhøjvej 53, 4400 Kalundborg. (Foreningens fælleshus)


Kun medlemmer af haveforeningen, herunder ægtefæller eller samlever har adgang til generalforsamlingen.


DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent, Referent, Stemmetællere
 2. Beretning
 3. Årsregnskab med evt. revisionsberetning.
 4. Godkendelse af budget
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af kasserer
 7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem
 8. Valg af formand
 9. Valg af vurderingsudvalg
 10. EventueltDer henvises til haveforeningens vedtægter § 9 om afholdelse af generalforsamlinger.


Forslag og opstillinger sendes til formanden inden 8. april 2023 på

formand-hfstejlhoj@outlook.dk

Tlf. nr.27162111

Mere udførlig dagsorden med alle opstillinger og forslag bliver sendt til kolonisterne senest 8 dage før generalforsamlingen.På bestyrelsens vegne

Formand

Zbigniew Robert Kempisty

(Ziggi)

16-August-2022

Indkaldelse til ny Ekstraordinær Generalforsamling

INDKALDELSE TIL
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Bestyrelsen indkalder til afholdelse af ekstraordinær generalforsamling i H/F Stejlhøj,
den 27.08.2022 kl. 14.00
Generalforsamlingen afholdes på adressen: Stejlhøj 53, 4400 Kalundborg (forenings klubhus)
Kun medlemmer af haveforeningen med ægtefælle eller samlever har adgang til generalforsamlingen.
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Valg af kasserer frem til ordinær generalforsamling 2023
4. Eventuelt.

Ønsker du at være vores ny kasserer? Giv venlig besked til formanden: formand-hfstejlhoj@outlook.dk eller sms tlf. 27 16 21 11 inden d 22.08.2022


På bestyrelsens vegne
Formand
Zbigniew Robert Kempist
(Ziggi)

Sæsonen er slutter 30. Oktober

Der lukkes for vandet mandag d. 31. Oktober 2022

Kære Kolonister, der lukkes for vandet mandag d. 31. Oktober

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

25-Oktober-2022

30-Juli-2022

Opfriskning af bilers hastighed i foreningen

Kære Kolonister - Vi oplever flere bilister, der har glemt foreningens fællesregler for kørsel på vejene i kolonihaven og på vejen hen til parkeringspladsen på have 43.
Al færdsel i kolonihaveforeningen og på foreningens kolonihave veje er prioriteret gående trafik. Biler har UNDTAGELSESVIS lov til at køre til og fra de enkelte haver med en max hastighed på 15 km/t.

Der er IKKE tale om offentlig vej til biler, hvor der må køres almindelig bykørsel hastighed. Men om stier, der er åben for offentligheden for gående trafik.

På på hinanden!

Folk der luer ukrudt foran hække på fællesvejene er nærmest umulige at få øje på, hvis der svinges om hjørner i høj fart og derudover skal der tages hensyn til det voksende antal børn, der holder til i haverne, der også skal have lov til at færdes frit på vejene.

30-Juli-2022

Kassereren er trådt ud af bestyrelsen

Kassereren er dags dato trådt ud af bestyrelsen pga. personlige årsager.

Bestyrelsen vil så hurtigt, det er os muligt melde mere ud til foreningen.

Den resterende bestyrelse takker Catherine for det gode samarbejde, hvilket vi vil savne og ønsker hende god vind fremover.

01-Juni-2022

Husk foreningens fællesdage
Lørdag d. 18. juni

Søndag d. 21. august

Lørdag d. 17. september

For mere information - klik på link i overskriften

29-Maj-2022

Formanden er genindtrådt

Kære Alle kolonister i H/F Stejlhøj

Allerførst tak for jeres deltagelse og fremmøde til den ekstra ordinære generalforsamling.
Det er med stor glæde, at bestyrelsen kan meddele, at Zbigniew (Ziggi) genindtrådte som formand i bestyrelsen indtil næste sæson.

Bestyrelsen takker for de gode ideer, der blev bragt til mødet og sender så snart det er muligt mails ud omkring mulige arrangementer, der kan meldes tilbage på i løbet af sommeren.
Husk, at I er altid velkommen til at sende jeres ideer til bestyrelsesmailen.

23-Maj-2022

Hjertestarter i udu - Service er tilkaldt.

Foreningens hjertestarter har været udlånt og i den forbindelse er elektroderne og hjertestarter afladet. Service er tilkaldt, men i mellemtiden har foreningen altså ikke adgang til en aktiv hjertestarter.

20-Maj-2022

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til foreningens ekstraordinære generalforsamling er sendt ud via den mail, der er oplyst til foreningen, samt opsat i foreningens opslagstavler.

17-Maj-2022

Formanden er trådt ud af bestyrelsen

Kære kolonister - Det er med stor beklagelse, at bestyrelsen må meddele jer, at vores formand Zbigniew (Ziggi) er fratrådt sin post som foreningens formand.
Fratrædelsen sker pga. stigende arbejdsbyrde og Ziggi vil dermed ikke længere kunne frigive samme mængde tid til at varetage formandsposten som hidtil.

Bestyrelsen vil rigtig gerne takke Ziggi for hans kæmpe indsats igennem hele perioden, han har siddet på posten som formand. En indsats, der har betydet, at foreningen er kommet godt igennem sidste sæson uden betydelige problemer. Til trods for, at vi næsten alle sammen var helt nye på vores respektive poster i bestyrelsen. Det har været en god oplevelse at få lov til at arbejde sammen med Ziggi, der fra første dag har påtaget sig opgaven som formand med gåpåmod og har knoklet for foreningen både ved at håndtere den daglige drift og altid stå til rådighed, når der har været brug for ham. Det har været en fornøjelse og vi, den resterende bestyrelse, kommer til at savne samarbejdet fremover.

Det har dog den betydning for foreningen, at vi skal have valgt en ny formand til bestyrelsen ved en ekstra ordinær generalforsamling. Bestyrelsen melder mere ud om dette snarest muligt.

31-Marts-2022

Der åbnes for vandet

Vandet åbnes mandag d. 4. april mellem kl. 10-14.

28-Februar-2022

Indkaldelse til Generalforsamling

Kære alle kolonister

Bestyrelsen indkalder hermed til generalforsamling d. 2. April 2022 kl. 10.
Mødet afholdes i Aktivitetscenter Munkesøen.
- Esbern Snaresvej 55, 4400 Kalundborg -

Der skal vælges nye medlemmer til bestyrelsen, det drejer sig om følgende poster: Formand, 3 øvrige medlemmer, 2 suppleanter samt genvalg/godkendelse af kassereren for endnu 1 år. Der skal ligeledes vælges folk til vurderinger af haver.

Alle indkomne forslag til generalforsamlingen samt ønsker om opstilling til bestyrelsen bedes sendes til formanden via email eller lægges i foreningens postkasse INDEN d. 25. marts 2022.

Bestyrelsen håber, at så mange som mulige vil deltage og støtte op om vores dejlige kolonihaveforening.

09-Januar-2022

Toiletterne i fælleshuset lukkes pga. renovation

Kære Kolonister, fælles toiletterne er lukket for adgang i ugerne 5 og 6 2022 på grund af renovation.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

                                                      Gamle nyheder

Det er vedtaget på seneste Generalforsamling at opsætte udendørs Hjertestarter ved klubhus / Fælleshuset. Betyrelsen undersøger køb & leje af hjertestarter. Opsætte i Jan. 2020 og der monteres ligeledes ude lys ved hjertestarteren med aut. start af lys ved mørke. Hjertestarteren tilmeldt APP og vises på APP som er landsdækkende således alle kan benytte hjertestarteren .

Det er nu vedtaget at der må Parkeres på egen Havelod med egen bil . Dog ikke : teltvogne -Campingvogne -skurvogn- både og bådtrailer -stor trailer -lastbil / campingvogn eller lign. køretøjer.Der må ikke Parkeres på fællesarealer ( nr.1-9-10-53-55-57-83-85-96-98-100)

Bil kørsel i kolonihaven skal begrænses til et minimum - PÅ seneste bestyrelsesmøde afholdt 19-06-2020 besluttes der opsætning af sving boom ved fælleshuset -Boom ved portalen gennemgås og der skal monteres tydelige reflekser på begge boom således disse er synlige for udryknings køretøjer ( lovkrav til spærre boom )

Alle udlejet kolonihaver med bebyggelse skal forevise brandforsikring ved betaling af kontigentet for 01-03-2019 . Herefter er det haveejerne som selv sikre forsikrings forholdet overholdes - VIGTIGT -

Tomme & faldfærdige haver mod Holbækvejen er besluttet nedrevet på fællesdage. Kalundborg kommune renovere vejstrækningen Holbækvejen og der etableres cykelsti og gangsti langs Kolonihaven Stejlhøj - Alle haver med udgang til Holbækvejen bedes venligst sløjfe tilgangs-muligheden - hermed sikre vi en pæn og ensartet facade mod Holbækvejen .