Ekstraordinær generalforsamling august 2022

                      

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

Bestyrelsen indkalder til afholdelse af ekstraordinær generalforsamling i H/F Stejlhøj,

den 27.08.2022 kl. 14.00

Generalforsamlingen afholdes på adressen: Stejlhøj 53, 4400 Kalundborg (forenings klubhus)

Kun medlemmer af haveforeningen med ægtefælle eller samlever har adgang til generalforsamlingen.

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Valg af kasserer frem til ordinær generalforsamling 2023
 4. Eventuelt. (1 indkomment forslag]

 

Ønsker du at være vores ny kasserer? Giv venlig besked til formanden:

formand-hfstejlhoj@outlook.dk  eller sms tlf. 27 16 21 11 inden d 22.08.2022

 

 

På bestyrelsens vegne

Formand

Zbigniew Robert Kempist

(Ziggi)

Fællesdage i foreningen

Kære kolonister i H/F Stejlhøj

Det er tid til at tilmelde sig foreningens fællesdage!

Forventet varighed for dagen er fra 9.00-13.30 og forventet arbejdstid er fra kl. 9.15 til kl. 11:00.

Vi, i bestyrelsen, har ændret lidt på strukturen for at kunne imødekomme og gøre det lidt bedre for alle.

Mødetid i fælleshuset er kl. 9:00, hvor der vil være mulighed for lidt kaffe, vand eller en sodavand inden arbejdet påbegyndes.

Dagsorden

Bestyrelsen vil gerne bede jer alle om at udføre følgende opgaver på fællesdagen fra kl. 9.15:

1. Klippe jeres egne hække:

 • Hække må højst være 150 cm ud mod stien og højst 180 cm mod naboer i skel.

 • Hvis din have støder op til veje omkring foreningen, må hækken her højst være 2 meter og den også skal klippes udefra.

 • Inde i foreningen, skal I gøre hækkene så tynde som muligt så biler, men især ambulance og andet udrykningskøretøj kan komme frem i nødstilfælde.

2. Fjern ukrudt og græs som står foran din hæk:

 • Det indebærer ud mod stien og langs hele grunden.

3. Fjern ukrudt og græs der vokser på stien foran din have.

 • Hver have er ansvarlig for stykket fra hæk og ud til midten af stien.

4. Slå græsset i haven og gør din have pæn.

5. Hvis din have er helt perfekt i forvejen:

 • Er du meget velkommen til at hjælpe bestyrelsen til at fjerne ukrudt fra stierne omkring klubhuset eller fjerne ukrudt, slå græs eller klippe hæk i foreningen, hvor det kan være tiltrængt.

Det er også muligt at kontakte bestyrelsen og byde ind med andre ting, der kan komme foreningen til gode eller hvis det ønskes at få et specielt job alene. Det forventes dog stadig, at punkterne nævnt ovenover bliver udført for alle haver.

Kl. 11:00: 

Et medlem af bestyrelse vil komme forbi haverne og tjekke at arbejdet er udført og der gives en smiley, hvis der er udført et godt stykke arbejde. 🤩

Kl.12:00: 

Vi spiser sammen i klubhuset. Hvor bestyrelsen byder på burger.

Der vil være is og lidt slik til børn og barnlige sjæle.

Vand, cola og én øl per person.

Det står jer frit for at medbringe eget kød og drikkevare, såfremt det ønskes.


Man kan sagtens tilmelde sig til alle 3 fællesdage, hvis det ønskes det, men haven bliver kun bedømt en gang, men det er tilladt at hjælpe fællesdags teamet, hvilket forventes, hvis man tilmelder sig yderligere.

Bemærk, at hvis du, som havelejer, ikke deltager i en 2022 fællesdag, skal du betale en bod på 500 kr., der opkræves med havelejen 2023.

I kan tilmelde jer senest onsdag den 15.06.2022 på følgende datoer:

 • Lørdag d. 18. juni

 • Søndag d. 21. august

 • Lørdag d. 17. september

Med håb om et kæmpe fremmøde, så vi kan få gang i de hyggelige arrangementer i vores dejlige kolonihaveforening:

På gensyn og vi glæder os til at se jer alle!

Venlig hilsen

Bestyrelsen i H/F Stejlhøj 😀

Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling HF Stejlhøj 2022 til hjemmeside

Indkaldelse til foreningens ekstraordinære generalforsamling lørdag d. 28. maj

Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling maj 2022

Kalundborg 17. maj 2022.

Bestyrelsen indkalder snarest muligt til ekstra ordinær generalforsamling omkring nyvalg af formand til bestyrelsen jvf. foreningens vedtægter.

Dato: Lørdag 28. maj 2022, afholdes i fælleshuset - tidspunkt kl. 16.

Indkaldelse er sendt via kolonisternes mail, der er oplyst til foreningens bestyrelse.

 

Indkaldelse til Generalforsamling 2022

Kalundborg 28-02-2022

 

Medlemmer af Kolonihaveforeningen Stejlhøj

Bestyrelsen for Kolonihaveforeningen Stejlhøj indkalder hermed til Generalforsamlingen til afholdelse den 2. april 2022 kl. 10.00

Generalforsamlingen afholdes i Aktivitetscenter Munkesøen

Adressen er Esbern Snaresvej 55 4400 Kalundborg.

Alle indkomne forslag samt ønsker om opstilling skal sendes til formanden via email eller lægges i foreningens postkasse inden d. 25. marts 2022.

Der skal vælges 4 nye medlemmer til bestyrelsen, herunder ny formand samt 3 menige medlemmer samt 2 suppleanter.

Der skal ligeledes vælges vurderingsfolk.

Kassereren modtager genvalg og skal dermed kun godkendes på generalforsamlingen.

 

Vi i bestyrelsen håber på, at så mange kolonister som muligt, vil deltage i den kommende generalforsamling og dermed støtte op om vores dejlige kolonihaveforening.

 

I ønskes en god havesæson 2022

Nyt fra Kolonihaveforbundet

Kære medlemmer

VIGTIG NYT fra Kolonihaveforbundets hovedbestyrelse

Processen for juridiske henvendelser
På weekendens hovedbestyrelsesmøde (05. – 06. februar 2022) blev forbundskontorets juridiske rådgivning for medlemmer diskuteret. Der var enighed i hovedbestyrelsen om, at forbundskontorets juraafdeling mangler tilstrækkeligt kendskab til lokale forhold i deres sagsbehandling.

For at sikre en bedre sagsbehandling, hvor alle fremover får fyldestgørende svar, der tilgodeser lokale forhold, har hovedbestyrelsen truffet følgende beslutning.

Proces for medlemmer
Hvis I har spørgsmål eller udfordringer af juridisk karakter, skal I igen rette henvendelse til jeres haveforeningsbestyrelse. Bestyrelsen kan sende henvendelsen videre til kredsen med deres eventuelle kommentarer, og kredsen har så mulighed for at gøre det samme, inden de sender den videre til forbundskontorets juraafdeling. Juraafdelingen vil derefter behandle henvendelsen.

Juratelefonen er lukket
Beslutningen betyder, at forbundskontoret ikke længere står for direkte, juridisk rådgivning af medlemmer. Derfor er juratelefonen også lukket pr. dags dato. Forbundskontoret vil dog besvare telefonen og vejlede medlemmerne i de nye retningslinjer måneden ud.

Det er vores overbevisning, at dette tiltag vil sikre jer en bedre sagsbehandling fremover.
På vegne af Kolonihaveforbundets hovedbestyrelse,
Preben Jacobsen

Stejlhøjs Nyhedsbrev maj 2021

Kære Stejlhøj kolonister!

Den nye "nød" bestyrelse har været i gang i lidt over en måned nu og al begyndelse kan være svær i starten, men vi forsøger så godt vi kan.

Vores forening har fået sagt farvel til nogle ældre havelejere og har i stedet kunne byde nye ansigter velkomne, hvilket bare er skønt. Husk endelig at tage godt imod de nye, så alle har det hyggeligt i vores dejlige kolonihaveforening.

Der bliver langsomt åbnet op for Covid-19 restriktionerne, dette betyder, at vi kan afholde vores fællesdage i løbet af juni og august. Husk at være opmærksom på, at deltagelse mindst én af dagene er obligatoriske - udeblivelse medfører et gebyr på 500 kr!!

Deltagelse kan markeres på de, til formålet, ophængte lister, der forefindes på opslagstavlen ved toiletterne, så skynd jer at få skrevet jer på - vi tager billederne af listerne efter deadlinen d. 01.06.2021 og registrerer på den måde, hvem der har brugt afkrydsningsskemaerne.

Kom endelig og vær med, mød jeres naboer og hjælp os alle med at forskønne foreningen i hyggeligt samarbejde. Der kvitteres med frokost, kaffe, te og kage!

 

Nu til noget langt mere kedeligt - skrald!

Det burde være gået op for de fleste her i foreningen, at vi nu, fra Kalundborg Kommunes side, har fået indført affaldssortering.

Der er kommet dertil indrettede containere: plast, metal og restaffald.

Det burde ikke være nødvendigt, at bestyrelsen skal skrive dette - men det er det åbenbart alligevel, men affaldet skal SORTERES og kommes i de respektive affaldscontainere. Ellers bliver skraldespandene simpelthen IKKE tømt!

Foreningen kan derudover idømmes bøder af kommunen, hvilket er spild af vores alle sammens opsparede penge!

Er der ikke plads i containeren så skal det tages med tilbage igen, man må IKKE stille det ved siden af spandene eller proppe det i de andre containere.

Hver eneste have betaler over havelejen for adgang til genbrugsstationen og det er havernes eget ansvar at smide alt egnet affald ud, der. Med restaffald menes der, den enkelte haves "køkkenaffald" ved almindelig brug og tilstedeværelse i haven i have-sæsonen.

Vedmindre I selv ønsker at tømme de overfyldte og ikke sorterede containere, hvilket i denne omgang overgik til bestyrelsen, så hjælp jer selv og os alle sammen, med at holde området ved affaldscontainerene pænt og sorteret.

Fremover vil bestyrelsen ikke træde til, hvis kolonister ikke kan finde ud af at sortere deres eget affald eller ramme affaldscontaineren. Nu er I advaret!

 

Generalforsamlingen meddeles Aflyst grundet Covid 19

Kalundborg 08-04-2021

 

Medlemmer af Kolonihaveforeningen Stejlhøj

 Bestyrelsen for Kolonihaveforeningen Stejlhøj udsender hermed meddelelse omkring Generalforsamlingen til afholdelse pr. 10-04-2021

Generalforsamlingen meddeles Aflyst grundet Covid 19

Grundet omstændighederne & Covid 19 regelsættet udsendte siddende bestyrelse i februar 2021 et nyhedsbrev omkring Bestyrelsen og de udfordringer der var i bestyrelsen. 

Bestyrelsen består kun af 2 ud af 5 bestyrelsesmedlemmer og dermed er bestyrelsen ikke beslutningstagende & derfor er kredsen med ind over bestyrelsen og beslutninger af større art samt klage sager. Denne løsning er kun foranledig som midlertidig og må anses som værende besværlig.

Med de kendte regler omkring Covid 19 besluttede bestyrelsen & kredsen at vi kunne udsende informationsbrevet i februar med alle relevante oplysninger omkring regnskab – budget 2021/2022 som en form for formandsberetning – I samme nyhedsbrev opfordrede vi alle medlemmer af Haveforeningen til at melde sig til ny bestyrelse –

Heldigvis viste foreningens medlemmer sig at være tapre mennesker og der var 5 personer som ville sikre en ny bestyrelse og yderligere 2 personer meldte sig som suppleanter –

Bestyrelsen indkaldte de 5 interesserede til en workshop hvor alle opgaverne blev listet og fordelt på de 5 bestyrelsesmedlemmer –

Alle nye bestyrelses medlemmer blev enige om arbejdsfordelingen & Ansvarsområder uddelt.

Under normalt omstændigheder kan man ikke vælge bestyrelse uden en afholdt GENERALFORSAMLING. Men bestyrelse har selvfølgelig fået hjælp fra Kredsen & forbundet og der er ingen andre muligheder i spil. Derfor meddeles den Nye bestyrelse uden yderligere afstemning –

Alle medlemmer af Haveforeningen har haft muligheden for at tilkende give sig som medlem af den nye bestyrelse. Eftersom der ikke er modkandidater er der ikke behov for afstemning.

 NY Bestyrelse pr 10 april 2021

 • Formand: Have 74
 • Næste Formand: have 49
 • Kassere: Have 104
 • Bestyrelsesmedlem: 30
 • Bestyrelsesmedlem: 24  
 • Suppleant:  Have 02 & 40

Bestyrelsen håber på Deres forståelse og bakker op omkring den nye bestyrelse & den manglende Generalforsamling.

NY bestyrelse skal foretage den daglige drift og kan ikke beslutte større investeringer – Opsparings kontoen spærres og kan første betjenes efter næstkommende ordinær Generalforsamling.

 De ønskes en god Havesæson 2021.

Pas godt på Hinanden & Foreningen

Stejlhøjs Nyhedsbrev februar 2021

Kære Stejlhøjs beboere,

I den her side vil du læse information fra Din Haveforening Stejlhøj.

Bestyrelsen beretter følgende fra Havesæson 2020 – 2021 – Erstatter formandsberetning-

Indhold

 • COVID 19
 • Om bestyrelsen
 • Ny vedtægter
 • Ventelisten
 • Haveplannen ændringer
 • Generalforsamling -handling påkrævet-
 • Andre nyheder

 

COVID 19
Grundet Covid 19 og de mange regelsæt har havesæson 2020 været præget heraf og derfor ikke mange kolonister i haverne – Fælleshuset har delvist været aflåst og i åbnings perioden har der dagligt skulle udføres rengøring samt ugentlige Store rengøringer – Vores Rengørings dame og bestyrelsen stod for denne ekstra rengøring. Der skulle føres protokol således der var dokumentation.

Ophængt sprit flasker således alle som benytter toiletter kan spritte på gangen og på toilettet. Venligst benyt spritten og vær påpasselig overfor Deres færden i kolonihaven Stejlhøj.

Alle håndklæder nedtaget og erstattet af papir rulle –( enegangs) hermed undgås flere berør samme og denne løsning bliver fast fremadrettet – en noget dyr løsning, men sikre en alm. Håndklæder.

Vores erfaring med fælleshuset & bade -Toilet har været forstående kolonister – TAK for det.

Venligst husk afspritning ved besøg på toilettet & Bad i sæson 2021 –VIGTIGT -

Grundet Covid 19 blev alle fællesdage aflyst. Eftersom fællesdage blev aflyst gav dette ekstra meget arbejde for Knud – De aflyste fællesdag gav også en manglende indtægt i regnskabet.

Havesæson 2020 blev der solgt 160 badepoletter som indikere vores badefacilitet benyttes eller forventes benyttet på et tidspunkt. Så altså et udmærket tiltag som bliver taget godt imod. Vigtigt alle rydder op sig selv og tørre gulvet efter badning. Alles ansvar at vores fælleshus & Toiletter er velfungerende .

Grundet badeforhold har bestyrelsen igen i år valgt at lave en rengørings kontrakt således vi alle ved det er rart og rent at benytte toiletter & bad. Det er yderst dejligt at besøge et velplejet toilet og det føles rart at være i toilet bygning når alt stråle af renhed-det virker sikkert –Men husk venligst at bidrage hertil.

Vores ordinær Generalforsamling blev udskudt til august mdr. og blev af holdt i nye lokaler grundet afstands beregninger og antal person i samme rum – Lokalet var fint og vi havde desværre kun 11 til meldte kolonister - Ordinær generalforsamlingen gik fint og vi kom hurtigt igennem alle punkterne. Bestyrelsen havde lavet et udkast til helt nye vedtægter som skulle havde været til afstemning, men dette blev aflyst.

Om bestyrelsen
Ny Formand blev Claus fra have 89.

Ny bestyrelsesmedlem blev have 104 & suppleant blev have 27 –

Bestyrelsen trak i arbejdstøjet og hurtigt kunne det konstateres, at Formand & bestyrelsen ikke kunne samarbejde og 01-12-2020 valgte Formanden at trække sig – Næstformanden overtog Formandsposten grundet vi var i nedluks perioden for have sæson & Covid 19 var fortsat yderst aktiv og der kunne ikke afholdes ekstraordinær Generalforsamling grundet Covid 19 regelsættet.

Hovedforbundet blev kontaktet og De var indforstået med udfordringerne og de mange Covid 19 regler – VI blev enige om at bestyrelsen om muligt skulle forsøge at holde skansen frem til den ordinære Generalforsamling. Perioden var ” jo ” nedlukning af kolonihaven grundet vinteren.

25-01-2021 trækker Formanden Knud sig grundet arbejdspresset og svigtende helbred. Bestyrelsen består nu kun af 3 bestyrelsesmedlemmer og der er rigeligt arbejde for de 3 – Bestyrelsen bakker Knud op – Ingen må eller skal blive syge af bestyrelses arbejde - så bestyrelsen er helt forstående og bakker beslutningen op.

Bestyrelsen vælger at kontakte Hoved forbundet for at få juridisk hjælp omkring reglerne og muligheden for at få sammensat ny bestyrelse – Den siddende bestyrelse er Arbejdspresset og bestyrelsen tror ikke på en åbning af covid 19 regelsættet inden ordinær afholdelse af Generalforsamlingen 10 April-2021

Bestyrelsen ønsker at bibeholde bestyrelses takten med løbende udskift af bestyrelsesmedlemmerne således bestyrelsen altid er stærk og nye kræfter til rådighed og dermed også nye ideer og tiltag som skal sikre en god og stabil bestyrelse som igen sikre en driftig Haveforening som igen sikre overlevelse på den lange bane.

Vores Bestyrelser har over flere år været yderst driftige og flere nye tiltag tilføjet og dette har sikret en driftig Haveforening.

Alene år 2019/ 2020 har vi haft ikke mindre en 31 handler gennem bestyrelsen og vi havde nået en udlejning på 94 haver ud af 97 mulige –Rigtigt flot.

Pt.er der mulighed for udlejning af 3 nye have lod -96-98-100 – gode grunde for nybyggere.

Ny vedtægter
Bestyrelsen har haft gennemlæst den nye kontrakt som er underskrevet mellem Kalundborg Kommune og Kolonihaveforbundet. Den nye kontrakt er udformet med forbedringer for jer kolonister. Åbningstiden er forlænget med 1 mdr. & der åbnes for brug af kolonihaven med ophold i weekender.

Bestyrelsen havde den opfattelse, at alle vedtægtsændringer skal afstemmes inden disse kan ændres. Bestyrelsen søger juridisk hjælp gennem vores Hoved Forbund og vi får denne hjælp. Kolonihavens vedtægter skal linkes til hoved kontrakten. konkret siger hoved kontrakten, at havesæson er gældende fra 01-04 til 30-10 og ophold i weekender er tilladt. Vores vedtægter siger at sæson er gældende fra 01-04 til 30-09 og overnatning ikke tilladt udenfor sæson – altså linker vores vedtægter ikke op til Hoved kontrakten og dette er en stor fejl og denne fejl skal tilrettes i vedtægterne uden afstemning ifølge juristerne.

Se brev fra Kololnihaveforbundet : nedenfor :

Kolonihaveforbundet kontaktet for hjælp til fyldestgørende vedtægter i forhold til Lejekontrakten mellem Kalundborg kommune & Kolonihaveforbundet.

Fra: David Vizel
Sendt: 11. januar 2021 20:17
Til: Formand HFStejlhøj
Emne: SV: lejekontrakt

Hej Jens

Tak for din mail.

Udlejer har med lejekontrakten tilsyneladende ikke ønsket, at borgere i Kalundborg Kommune skal have førsteret til medlemskab i haveforeningen.

Dette er noget kommunen som udlejer godt kan bestemme. Desværre er det ikke noget haveforeningen selv kan bestemme.

I bliver derfor nødt til at ændre vedtægterne så de kommer i overensstemmelse hermed.

Det er korrekt forstået, at havelejen som specificeret i lejekontrakten gælder for perioden beskrevet i lejekontrakten – 1. april til 30. oktober.

I bør derfor også ændre i vedtægterne, så perioden for benyttelse af kolonihaverne er enslydende i lejekontrakten og vedtægterne. Det fremgår jo også, at udlejer først lukker for vandet den 30. oktober.

Det fremgår af Kalundborg Kommunes takstblad for renovation, at der kun tømmes i kolonihaver i perioden 1. april til 30. september. https://www.kalundborg.dk/kommunen/priser-takster-og-gebyrer/affald-og-genbrug

I bør nok forhøre jer hos kommunen, om ikke det er en fejl, at de har forlænget perioden for ophold, uden at der åbenbart bliver tømt affald?

Man må godt tage ophold i weekender i vinterhalvåret ifølge lejekontrakten.

Byggereglerne står i jeres byggeregler og kan ændres af bestyrelsen hvis det er med det formål, at bringe dem i overensstemmelse med lejekontrakt/lokalplan.

David Vizel ǀ Cand. Jur.

Ifølge jurister er det en gode til jer kolonister som hovedforbundet har forhandlet sig til igennem de nye kontrakter og derfor skal vedtægterne afspejle denne gode. Ligeledes stemmer vores byggeregler ikke i overens stemning med lokalplan 57-2 som er den gældende ud fra hoved kontrakten – altså skal vores vedtægter afspejle dette. Som det er i gældende vedtægter (de gamle) Har vi givet lov til at opfører flere kvm. End lokalplanen godkender og dette skal omgående rettes således vedtægterne er sigende. Der er lavet notater omkring de forkerte byggeregler og til en trøst kan det oplyses, at flere foreninger har samme situation og de bør handle herpå. Derfor har bestyrelsen udført total gennemgang af gældende vedtægter.

Vedtægter skal være i overens stemning med kolonihaveforbundet & gældende lejekontrakt med Kalundborg Kommune – Vedtægter skal tilrettes således disse er i overens stemning og der skal ikke afstemmes herom –

Bestyrelsen har gennemgået de ” gamle ” gældende vedtægter og tilrettet vedtægterne således disse er i overens stemning med Hoved kontrakten . tilrettet vedtægter ligges ud på hjemmesiden – venligst læs tilretninger og ændret ordlydende.

F.eks. er ordvalget omkring vandingsforbud ændret:

De gamle vedtægter er ordvalget:

Der er generelt Vandingsforbud – overtrædelse medfører eksklusion. Juridisk står der, at vander man er man indstillet til eksklusion (opsigelse )-vi har ændret ordvalget til :

Der må ikke vandes med slange eller spredeboom – vandkande vanding godkendt – overtrædelse medfører eksklusion.

Kilk her for at se vores ny vedtægter.

Venligst besøge hjemmesiden HF stejlhøj og gå på opdagelse – hjemmesiden opdateret og der er mange besøgende som kikker hjemmesiden – Hjemmesiden har ændret opsætning .

Ventelisten
Lovkravet omkring ventelister er indført og hjemmesiden håndtere dette-dog er der udfordringer med overholdelse af ventelisten – privatsalg undgår ventelisten og den nye bestyrelse skal havde lavet en foranstaltning som at håndtere denne – lovkravet er at der føres vente liste , dette er selvfølgelig også gældende ved privatsalg – Den nye bestyrelse kommer med et tiltag som håndtere dette .

Haveplanen, ændringer:
2020 var året hvor vi fik udlejet alle havelod og derfor blev der lavet en haveplan for Kolonihaven Stejlhøj som blev tilsendt Kalundborg Kommune for godkendelse – Haveplanen som er godkendt ser ud som følgende: Haver som ikke udlejes med nuværende have plan :

Nr. 1 – udlejes ikke grundet vej syn mod Holbækvej-

Nr.8 - er inddraget til Parkering

Nr.9 -Fredet Gravhøj ( have 10 er indtil videre ikke til udlejning )

Nr. 43 udlagt til Parkering

Nr. 53-55-57 er udlagt som fælleshus –brand dam

Nr.80 udlagt som fællesareal og evt. udvidelse af klubhus - huset bruges som opbevaring af sommer møbler og udstyr –løst udstyr.

Nr. 83-85 udlagt som redskabshus og fællesareal

Grundet mangel på haver blev fællesarealet 96-98-100 inddraget i flowet. Bestyrelsen var i tvivl om vi kunne bibeholde fællesarealet og derfor kontaktede vi Kalundborg Kommune for klarhed over dette – Kalundborg Kommune kunne ikke se de havde godkendt udlæg af Fællesareal og derfor blev vi enige om at få igangsat udlejning. Bestyrelsen havde indmeldt fællesarealet nr. 96-98-100 som mindre grunde på 275KVM. – dette blev desværre ikke godkendt – haverne skal være 400kvm. – derfor bliver der fældet på grundene 96-98-100. Der fældes som udgangspunkt de høje træer som er skyggende for haverne 96-98-100.

Hermed råder vi over 97 haver med udlejning – ( 94 udlejet pr. 31.12.2020)

Generalforsamling -handling påkrævet-
Vi forventer godkendelse af digital Generalforsamling med hjælp fra Forbundet. Vi tror ikke på en åbning af landet således vi kan afholde normal Generalforsamling- Hvis landet åbnes op er datoen 10 April klokken 10 i aktivitetscentret som sidste år – Afvent information –besøge hjemmesiden ofte og følg med i udviklingen.

Digital Generalforsamling giver lov til at få sammen sat en bestyrelse – ikke andet – Vores vedtægter tilsidesættes med den Digitale Generalforsamling og dette er lovligt ifølge Kolonihaveforbundet –de brugte samme opsætning sidste år -

Bestyrelsen skal fortsætte og der skal nye medlemmer ind i bestyrelsen – I bedes skrive tilbage om I kunne være interesseret i bestyrelses arbejde – venligst meld jer og vær med til at udvikle vores forening.

 Hermed indlæg fra vores nyeste Bestyrelsesmedlem Catherine: Klik her

 Udgangspunktet vedr. bestyrelsen :

 • Have 104 fortsætter frem til 2022 (følger Formand)
  • Have 27 er suppleant og ønsker at fortsætte – skal vælges -fortsætter frem til 2022 (følger formand)
 • Ledige : Kassere og et bestyrelsesmedlem - (2 år)
 • Ledig : formand (1 år) venligst bemærk –Kun 1 år –alle tiders mulighed for at afprøve.
 • Ledige : Suppleant til bestyrelsen.
 • Revisor er ikke på valg –Torben have 47 fortsætter.
 • Revisor på valg –Have 71 –modtager genvalg.

Venligst meld tilbage om du kunne være interesseret i bestyrelsesarbejdet –inden 01-03-2021.

Andre nyheder
Pr.2021 blev der oprettet særskilt opsparings konto som beskrevet på generalforsamlingen 2020- opsparings kontoen er oprettet som en sikkerhed konto med det formål at sikre vores kapital.

Sikkerhedskontoen / opsparings kontoen kræver 3 bestyrelsesmedlemmer for at vi kan hæve og med denne sikkerhed burde vores penge være sikret mod uærlige. kontoen indeholder 200.000kr pr. 2021

Alle verserende sager er afsluttet og dermed bedste opsætning for den nye bestyrelse.

Nye sager som skal behandles af ny bestyrelse – håndtering af lovkravet omkring ventelisten og privatsalg.

Pr. 01-02-2021 er der privatsalg på have 52.

Pr. 01-02-2021 er der forenings salg på haverne : 11-96-98-100.

Pr.01-02-2021 er der byggesager på Haverne : 20-21-28-32-33-50-69-70-71-72- rigtig godt med disse nybygninger som tydeligt viser forenings fremdriften – rigtig godt.

Ved begge indkørsler er der som lovet opsat bomme som skal forhindre unødig færdsel på området –venligst huske at lukke bomme efter indkørsel Eller udkørsel -VIGTIGT !

Årsregnskabet ligges på hjemmesiden således alle kan se regnskab & budget.

Klik her for at se regnskab & budget.

tilrettet – Ind justeret vedtægter ligges på hjemmesiden – disse er gældende fra 2021.

Grundet omstændighederne håber vi denne skrivelse kan skabe synlighed over foreningens Virke for året 2020 / 2021 og denne skrivelse kan erstatte formands beretningen.

Regnskabet fremlægges på hjemmesiden og erstatter fremlæggelsen – alle kan kontakte bestyrelsen for Yderligere forklaring hvis dette skulle være tilfældet – ligeledes kan bestyrelsen kontaktes for yderligere spørgsmål omkring bestyrelses arbejde og mulig deltagelse heri.

Bestyrelsen opfordre alle til at gå på hjemmesiden jævnligt – alle nyheder kommer fremadrettet på hjemmesiden - Skriv i Browser : HF Stejlhøj.

Bestyrelsen har indgået kontrakt med Knud om pasning af veje og fællesarealer samt fælleshus for året 2021 –hermed sikre vi igen i år en ryddelig og velplejet haveforening som vi alle kan være stolte af.

Vigtigt alle overholder vedtægter og sikre egne haver er i velplejet stand året rundt – vi skal alle sikre vores fælles Haveforening er attraktiv og indbydende.

Bestyrelsen Ønsker god Havesæson 2021 og håber Nogle af jer vil være med i udviklingen af vores Haveforening –venligst meld tilbage inden 01-03-2021.

Del siden